Our History

 

                    ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้ง ที่อยากให้ผู้บริโภคที่ชื่นชอบการบริโภคไข่ปลาเพื่อนำมาประกอบอาหาร แต่กลับพบว่ามีไข่ปลาสดนั้นค่อนข้างที่จะหาซื้อได้ยากตามท้องตลาดทั่วไป ราคาสูง และมีเพียงบางฤดูกาลเท่านั้น

                    ผู้ก่อตั้งจึงมีความคิดริเริ่มที่จะแปรรูปไข่ปลาทะเลให้เป็นอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานหรือปรุงอาหารในมื้อพิเศษ และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบริโภคอาหาร นอกเหนือจากการบริโภคเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว เป็นต้น นอกจากนี้เรายังพบว่าในไข่ปลาทะเลยังอุดมไปด้วยโปรตีน วิตามินดี วิตามินบี 12 โอเมก้า 3 แม็กนีเซียม ธาตุเหล็ก และยังมีแคลลอรี่ต่ำ ซึ่งเป็นคุณประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพร่างกายเป็นอย่างมาก เพราะหากผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีแล้วนั้น ก็ย่อมส่งผลให้กายแข็งแรงและใจก็เป็นสุข ด้วยเหตุนี้ บริษัท เอส มูแอง จำกัด จึงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2016 เพื่อนำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไข่ปลาสำเร็จรูปคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

“ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิต ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้รับประทานอาหารอร่อย ดี มีประโยชน์ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงการรักษา ความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าของบริษัทฯ”

“ เป็นผู้นำธุรกิจไข่ปลาสำเร็จรูป และ อาหารสำเร็จรูปอื่นๆ นำเสนอคุณค่า เพื่อสร้างสร้างความสุข,สุขภาพที่ดีให้แก่ผู้บริโภค”